Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2013

hymnyzaut
Honey, it never could suffice
So sad to see it in your eyes

November 23 2013

hymnyzaut
hymnyzaut
4089 0bd5
Michael Fassbender.

September 28 2013

hymnyzaut
hymnyzaut
hymnyzaut
hymnyzaut
1498 e343 500
Z kosmosu!
Reposted fromExfeletes Exfeletes viahidingtonight hidingtonight

April 16 2013

hymnyzaut
6919 8adf
Reposted fromhidingtonight hidingtonight

February 28 2013

hymnyzaut
2836 1cac 500
<3 brugia

February 14 2013

hymnyzaut
3976 8993
Reposted fromthe-trooper the-trooper viatbtf tbtf
hymnyzaut
Wmów swojemu mózgowi, że nie wolno ci płakać, a prawdopodobnie za chwilę będziesz wył jak bóbr.
— Helena Bonham Carter
Reposted fromteaholic teaholic viatbtf tbtf
hymnyzaut
dedukuję Tobie te wszystkie wypalone papierosy.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viatbtf tbtf
hymnyzaut
Pochylona nad kłębami wonnej herbacianej pary, płakała. Płakała z żalu za przeszłością i ze strachu przed przyszłością.
— Stephen King "Lśnienie"
Reposted fromcytaty cytaty viamieszu mieszu
hymnyzaut
5439 477f
Reposted bysabvelqz sabvelqz
hymnyzaut
5382 6b90
Reposted byHypothermiaskrzjajeczkoojtamgreymatterersatzersatznettle-carriermymajoihearvoicesamfibijnealmondeyeTiffanyssaddamgivemetwobeerspomyloooneemciubudaskrybussmoke11HypothermiaKainitafavouriteworstnightmaremichalkoziolRadicalAdultsLickGodheadStyleconcarneeileenhatesyousharkysharkjanealicejonesC10H12N2ObarricadedivascoseMeinskeleinesDeinstamaraffemonimichKryptonitenosiemajellyfishwithbutterconcarnesmoke11grouchywertherhajskulemciugoldenboymonimichKryptoniteskynetpizzaC10H12N2O

February 11 2013

hymnyzaut
http://24.media.tumblr.com/16159d522cd6edfb752025c3ef8eda59/tumblr_mhzqogQa7V1rtkfh7o1_500.gif
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viatbtf tbtf
hymnyzaut
mała
ty się rozpadasz
jak przemoknięte książki 

chciałem cię wczoraj
chwycić w ramiona
rozleciałaś mi się 
pod palcami 

kochanie
ty się poskładaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viatbtf tbtf
hymnyzaut
hymnyzaut
hymnyzaut
5520 c5e4
Reposted fromnexxt nexxt viaMeAndMyself MeAndMyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl